ศธ. เคาะแล้ว ต.ค.นี้ ระดม ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ นักเรียน-นศ. ทุกสังกัด

ศธ. ยืนยันแล้ว เดือนตุลาคมนี้ จะเริ่ม ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มแรก ให้นักเรียน-นักศึกษา ทุกสังกัด รัฐ-เอกชนเพื่อรับการเปิดภาคเรียนที่2 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด

วันที่ 11 ก.ย. 64 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.)  เปิดเผยว่า ได้มีการอนุมัติในหลักการ ให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่มีอายุ12-18ปี ทุกคน ทุกสังกัด กว่า 4.5 ล้านคน  ทุกสังกัด รัฐ-เอกชน

โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มแรก ในช่วงเดือนต.ค. 64 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จำนวน 29 จังหวัดก่อน ซึ่งการฉีดวัคซีนให้เด็กจะเป็นไปตามความสมัครใจ ที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน โดยกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้กำหนดแบบฟอร์มยินยอมให้เด็กในปกครองฉีดวัคซีน

จากนั้นสถานศึกษานำส่งรายชื่อ และจำนวนนักเรียนที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน เพื่อรวมรายชื่อทั้งในสังกัดและนอกสังกัด ศธ.ไว้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แล้วประชุมร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด เพื่อวางแผนการฉีดวัคซีนต่อไป

ทั้งนี้ การระดมฉีดวัคซีนครั้งนี้ จะเริ่มฉีดให้ได้ในเดือนต.ค. 64 เป็นต้นไป และจะเร่งดำเนินการฉีดให้เร็วและครอบคลุมที่สุด รับเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในเดือนพ.ย. 64