วันโอนเงินเยียวยา ม.33 ม.39 ม.40 รอบที่ 2

ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 เตรียมพร้อม อัปเดตล่าสุด รอบที่ 2 อีกคนละ 2,500 บาท และ 5,000 บาท  คาดโอนให้ช่วงวันที่เท่าไหร่ เช็กเลย

วันที่ 11 ก.ย. 64  นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด จะได้รับเงินเยียวยา รอบที่ 2 อย่างแน่นอน โดยจะโอนเงินเยียวยาให้ตั้งแต่ 2,500 – 10,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น ดังนี้

ผู้ประกันตน ม.33

ผู้ประกันตน ม.33 พื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา

ผู้ประกันตน ม.39

ผู้ประกันตน ม.39 พื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา

ผู้ประกันตน ม.40

ผู้ประกันตน ม.40 พื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา)

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า เงินเยียวยารอบที่ 2 ของ ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 เงินจะเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน ในวันที่ 20 ถึง 30 ก.ย.นี้