กรมอุตุฯ เตือน จับตา 2 พายุโซนร้อน พรุ่งนี้หนัก

วันที่ 7 ก.ย.64 กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานอัพเดตพายุสถานการณ์พายุค่ำวันนี้ 7/9/64 พายุโซนร้อน โกนเซินCONSON ที่ปกคลุมตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์ กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย คาดว่าจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ในวันที่ 9 กันยายน 2564

และจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำลงสู่อ่าวตังเกี๋ยในช่วงวันที่ 12-13 กันยายน 2564

 

ส่วน พายุโซนร้อน จันทู CHANTHU บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้น กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตก ค่อนไปทางเหนือ ขณะนี้พายุทั้งสองลูกยังไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่ต้องติดตามเป็นระยะๆ หลังจากพายุนี้เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ หมายเหตุ โกนเซิน(CONSON)

หมายถึง ชื่อโบราณสถานแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐสังคม นิยมเวียดนาม ตั้งชื่อโดย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ส่วน จันทู (CHANTHU) หมายถึง ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง ตั้งชื่อโดย ราชอาณาจักรกัมพูชา