เห็นชอบ ลดส่งเงินสมทบ ม.33 ม.39 อีก 3 เดือน ก.ย.-พ.ย. 64

กระทรวงแรงงาน ต่ออายุลดการส่งเงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง-ลูกจ้าง ม.33 ม.39 อีก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน ก.ย. – พ.ย. 64

วันที่ 8 ก.ย. 64 น.ส. ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รายงานว่า  ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานนั้น เห็นชอบ ลดส่งเงินสมทบประกันสังคม ม.33 ม.39 อีก 3 เดือน ก.ย.-พ.ย. 64

คณะกรรมการประกันสังคม ชุดที่ 13 เห็นชอบลดอัตราเงินสมทบ อีก 3 เดือน ก.ย.- พ.ย.2564 โดยเงินสมทบนายจ้างอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ลูกจ้างมาตรา 33 ร้อยละ 2.5 มาตรา 39 อัตราเดือนละ 235 บาท