กทม. เตรียมฉีด ไฟเซอร์ เข็มแรกให้ นร. อายุ 12-18 ปี เริ่ม 21 ก.ย.นี้

กทม. เตรียมดำเนินการระดมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มแรก ให้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ อายุ 12-18 ปีขึ้นไป เริ่ม 21 ก.ย.นี้

วันที่ 8 ก.ย. 64 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร จะเริ่มดำเนินการฉีดเข็มแรกให้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 437 โรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี (กลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง) รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. 64 โดยให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่าน QR Code ตั้งแต่วันที่ 6-8 ก.ย. 64 โดยแพทย์จะทำหน้าที่ประเมิน ต้องมีเอกสารอย่างใบรับรองแพทย์ ใบนัดตรวจสถานพยาบาล ใบรับรองความพิการ ใบรับรองเอกสารใดๆ ที่ระบุว่าเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ได้แนะนำว่า ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงและผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคนั้น มีลักษณะดังนี้

ผู้ที่มีภาวะเสี่ยง กลุ่มอายุ 12-13 ปี น้ำหนัก 70 กิโลกรัม

กลุ่มอายุ 13-15 ปี น้ำหนัก 80 กิโลกรัม

กลุ่มอายุ 15-18 ปี น้ำหนัก 90 กิโลกรัม

ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ได้แก่ 1.โรคอ้วน ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น 2.โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งหอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง 3.โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง 4.โรคไตวายเรื้อรัง 5. โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ 6.โรคเบาหวาน 7.กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง และเด็กที่มีพัฒนาการช้า