22 ต.ค.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเงินให้อีกกดเงินสดออกมาใช้ได้

วันนี้เงินเข้าแล้วอย่าลืมไปกดมาใช้ ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เดือนตุลาคม 2564 นี้ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เติมเงินให้กับผู้ถือบัตรจำนวน 13.5 ล้านคน พร้อมเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีการแพร่กระจาย CV19 โดยมีไทม์ไลน์การโอนเงินเข้าในเดือนตุลาคม 2564 ที่เหลืออีกจำนวน 1 รายการ ดังนี้

22 ตุลาคม 2564

โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้ พิ การ จะได้รับเงินเพิ่ม 200 บาท รวมเป็นเงิน 1,000 บาท จากปกติจ่ายในอัตรา 800 บาท สามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้

สำหรับเงินเยียวยาพิเศษช่วยเหลือบัตรสวัสดิการทั่วประเทศได้คนละ 200 บาท ใช้ซื้อสินค้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ไปใช้สิทธิยื่นบัตรและสแกน รัฐจะโอนเงินเข้าบัตรให้โดยอัตโนมัติ โดยมีช่วงการจ่ายเงินในแต่ละเดือนดังนี้

วันที่ 1 ต.ค.64 จำนวน 200 บาท (จ่ายแล้วเรียบร้อย)

วันที่ 1 พ.ย64 จำนวน 200 บาท

วันที่ 1 ธ.ค.64 จำนวน 200 บาท

วิธีเช็คยอดวงเงินที่คงเหลือใน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ส่วนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ผู้เข้าเงื่อนไขเตรียมตัวให้พร้อม หลังกระทรวงการคลัง เตรียมเปิดลงทะเบียน สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ ให้สามารถเข้ามาสมัครได้ ส่วนกลุ่มเดิมที่มีบัตรสวัสดิการฯ อยู่แล้ว จะต้องเข้าร่วมคัดกรองคุณสมบัติใหม่ เพื่อรับสิทธิได้เช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีการปรับคุณสมบัติใหม่ให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตัวจริง และป้องกันการแอบอ้างสิทธิ เช่น ปรับเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ จากเดิมกำหนดไว้คนละไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ให้ใช้เป็นเกณฑ์รายได้ครัวเรือนแทน รวมถึง จะนำทรัพย์สินมาเป็นเกณฑ์พิจารณาด้วย เช่น บ้าน ที่ดิน หรือสลากออมทรัพย์ต่าง ๆ

กลุ่มเป้าหมายที่เปิดให้ลงทะเบียน

-ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนมากกว่า 2 ล้านราย รวมทั้ง กลุ่มตกหล่นจากมาตรการของรัฐที่ผ่านมาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่น กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน

-ผู้ที่ได้รับสิทธิเดิม มีจำนวน 13.65 ล้านราย ต้องลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากเกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่นี้ กระทรวงการคลัง จะมีการปรับเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (เกณฑ์ใหม่อิงรายได้ครัวเรือน) ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน (เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้) หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท รายได้ต่อครัวเรือน เป็นตัวประกอบการพิจารณา ถ้ามีรถยนต์ จะถูกนำมาพิจารณา แต่ถ้ามี 2-3 คัน จะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถ้ามีการถือบัตรเครดิต ก็จะถูกนำมาพิจารณาเช่นกัน

ขอบคุณ คมชัดลึก