พิจิตรจ่อปิดหมู่บ้าน ห่วงคลัสเตอร์บ่อนพนัน แพร่เชื้อ กักตัวกลุ่มเสี่ยงเพียบ

พิจิตรยังพบคลัสเตอร์บ่อนพนัน จ่อปิดหมู่บ้าน ทั้งนี้สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมกับแพทย์พยาบาลขึ้นเรือท้องแบน ฉีดวัคซีนให้ชาวบ้าน

วันที่ 15 ต.ค. 64 นายแพทย์อดิสรณณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายศุภโชค ศิลป์คุณ นายอำเภอสามง่าม นำแพทย์ พยาบาลจากโรงพยาบาลสามง่าม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามง่าม และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลรังนก (อสม.) ขึ้นเรือท้องแบน นำวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่นผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่น้ำท่วมสูง หมู่ที่ 3 , 4 ,11,12 ต.รังนก อ.สามง่าม

เนื่องจากประชาชนกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว ไม่สามารถออกมารับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลสามง่ามได้ เนื่องจากบ้านเรือนที่อยู่อาศัย รวมทั้งเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านถูกนำท่วมสูง จากมวลน้ำในแม่น้ำยม เอ่อล้นตลิ่งท่วมสูงไม่สามารถสัญจร และไม่สะดวกในการเดินทางมารับการรับการฉีดวัคซีนดังกล่าวได้ โดยเจ้าหน้าที่จึงต้องจัดเรือท้องแบบนำวัคซีนไปฉีดให้กลุ่มเสี่ยงดังกล่าวจำนวน 13 คน

ทั้งนี้เป็นการบูรณาการแบบเชิงรุกและให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยได้รับการฉีดวัคซีนแบบทั่วถึง อีกทั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทางมารับการฉีดวัคซีนยังโรงพยาบาล นอกจากทำการฉีดวัคซีนดังกล่าวแล้วยังได้นำยาชุดเวชภัณฑ์ป้องกันควบคุมโรคในสถานการณ์โควิด และยาชุดเวชภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยประจำบ้าน ไปแจกให้กับผู้ได้รับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ด้วย รวมทั้งจัดแพทย์-พยาบาล แนะนำการปฏิบัติตัวหลังจากฉีดวัคซีนดังกล่าวอีกด้วย

นายแพทย์อดิสรณณ์ กล่าวว่า พื้นที่ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม เป็นพื้นที่อุทกภัยจากแม่น้ำยมล้นตลิ่งท่วมเส้นทางคมนาคมนหมู่บ้าน และมีบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วม ระดับน้ำท่วมสูงเฉลี่ย 1-เมตร และต้องใช้เรือเป็นพาหนะสัญจรไปมาได้เพียงอย่างเดียว ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอสามง่าม นายอำเภอสามง่าม โรงพยาบาลสามง่าม และองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก

ได้นำวัคซีนป้องกันโควิด-19 ขึ้นเรือท้องแบนไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ติดอยู่ตามบ้านเรือนประชาชน ที่ไม่สามารถออกมารับการฉีดวัคซีน ได้ จำนวน 13 ราย ใน 4 หมู่บ้าน ทั้งนี้เป็นการฉีดวัคซีนแบบเชิงรุกให้ครอบคลุมทุกกลุ่มทุกพื้นที่ สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จังหวัดพิจิตร ยังตรวจพบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยวันละกว่า 10 คน บวกเพิ่มหรือลดลงเล็กน้อยในแต่ละวัน

โดยประชากรกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 70 เปอร์เซ็นต์ ส่วนประชากรโดยรวมทั้งจังหวัดได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ทำการฉีดไปแล้วเข็ม 1 จำนวน 190,778 คน เข็ม 2 จำนวน 125,377 ค และเข็ม 3 จำนวน 4,579 คน ซึ่งมี ผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน 2564 จำนวน 4,414 ราย รักษาหาย กลับบ้านแล้ว 4,138 ราย อยู่ระหว่างรักษา 221 ราย เสียชีวิตสะสม 62 ราย สิ่งที่เป็นห่วงคือคลัสเตอร์บ่อนการพนัน

ล่าสุดพบผู้ป่วยจากกลุ่มสีเทา ที่ตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร จำนวน 5 ราย และผู้ป่วยดังกล่าวนำเชื้อไปแพร่กระจายยังครอบครัวและชุมชนมีกลุ่มเสี่ยงหลายสิบคน โดยได้สั่งให้สาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร ทำการสวอปหาเชื้อโควิด-19 ทั้งหมู่บ้านแบบเชิงรุกแล้วแต่ยังไม่ถึงกับปิดหมูบ้าน อีกทั้งไทม์ไลน์นั้นผู้ป่วยยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร หากตรวจพบผู้ป่วยเพิ่มเป็นกลุ่มก้อนก็อาจจะสั่งปิดหมู่บ้านตาม พรบ.โรค