เตือน 1,576 สถานพยาบาล 23 จังหวัด เสี่ยงน้ำท่วมจากพายุ คมปาซุ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เตือน 1,576 สถานพยาบาล 23 จังหวัด เสี่ยงน้ำท่วมจากมรสุมพายุ คมปาซุ ขอให้ประเมินสถานการณ์และเฝ้าระวังต่อเนื่อง

14 ต.ค. 2564 – นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุ 2 ลูก คือ 1. พายุโซนร้อน “เตี่ยนหมู่” ทำให้เกิดน้ำท่วมรวม 33 จังหวัด ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ใน 10 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม นครราชสีมา นครสวรรค์ ลพบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และ ปทุมธานี เดือดร้อนรวม 90,507 ครัวเรือ

2. พายุ “ไลออนร็อก” เกิดน้ำท่วมรวม 8 จังหวัด ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ใน 2 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี และ ตราด เดือดร้อนรวม 5,427 ครัวเรือน

ภาพรวมทั้ง 2 เหตุการณ์ มีผู้บาดเจ็บ 107 ราย เสียชีวิต 61 ราย เปิดศูนย์พักพิงรวม 112 แห่ง มีสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ 142 แห่ง เปิดบริการได้ปกติ 116 แห่ง เปิดบริการบางส่วน 17 แห่ง และปิดให้บริการ 9 แห่ง โดยมีการจัดระบบบริการดูแลผู้ป่วยไม่ให้ได้รับผลกระทบแล้ว

นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีร่องมรสุมพาดผ่านเข้าสู่พายุโซนร้อน “คมปาซุ” ในอ่าวตังเกี๋ย และมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และ อ่าวไทย ทำให้มีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และ ภาคใต้

มีพื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง และน้ำท่วมฉับพลันอีก 23 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น จันทบุรี ตราด นครราชสีมา นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ศรีสะเกษ สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด สระบุรี ปทุมธานี บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร กาฬสินธุ์ ระนอง สุรินทร์ พังงา และ นครปฐม มีสถานบริการสาธารณสุขเสี่ยงได้รับผลกระทบ 1,576 แห่ง

ขอให้ประเมินสถานการณ์และเฝ้าระวังต่อเนื่อง อาคารสถานที่และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ใช้หลักป้องกัน ยกสูง เคลื่อนย้าย สำรองยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอ และเตรียมจัดบริการทางการแพทย์ สถานที่สำรอง หรือจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเมื่อจำเป็น