สั่งปิดตลาด หลังพบติด CV-19 เพียบ

กรณีพบผู้ติด CV-19 ในตลาดออมสิน ตลาดค้าส่งผัก-ผลไม้ แห่งใหญ่ของลำปาง วันที่ 11 ต.ค. 64 สืบเนื่องจากวันที่ 9 ต.ค.64 รับรายงานจากห้องปฏิบัติการรพ.เขลางค์ พบผู้ติดยืนยันชายไทย อายุ 46 ปี LP2115 ประกอบอาชีพขายผัก ในตลาดออมสิน

ต่อมาในวันที่ 10 ต.ค.64 ซึ่งผู้สัมผัสร่วมบ้านจำนวน 3 ราย ได้เข้ารับการตรวจที่รพ.เขลางค์ ผลทางห้องปฏิบัติการรายงานพบผู้ติดเพิ่มอีก 1 ราย โดยเป็นหญิงไทย อายุ 50 ปี LP2117 สำหรับผู้สัมผัสร่วมบ้านอีก 2 ราย ผลการตรวจไม่พบ CV-19

วันที่ 11 ต.ค. 64 ทีมสอบสวนควบคุมโรคอำเภอเมืองลำปาง ร่วมกับเทศบาลนครลำปาง และทีม JIT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ลงตรวจเชิงรุกให้กับพ่อค้า แม่ค้า ในบริเวณตลาดออมสินและตลาดศาลหลักเมือง โดยการใช้ชุดตรวจ ATK จำนวน 161 ราย

พบผล +ve 1 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 72 ปี ภูมิลำเนาอำเภอเมืองปาน โดยสารรถประจำทางมาขายผักที่ตลาดศาลหลักเมือง จึงดำเนินการ เก็บตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจ RT PCR ซ้ำ (อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ) และทางทีม JIT สสจ.ลำปาง ได้ประสานทางรพ.เมืองปาน ในการจัดรถมารับผู้ป่วย เพื่อกลับไปรอผลการตรวจที่รพ.เมืองปาน

ต่อมาในเวลา 18.15 น. รับแจ้งจากห้อง ER รพ.ลำปาง พบผู้ติด CV-19 ชายไทยอายุ 60 ปี มาด้วยอาการไอ 2 วันก่อน เข้ารับการตรวจที่คลินิกเอกชน ผล ATK +ve จึงเข้ารับการตรวจ POCT PCR ที่ห้อง ER ผล Detected

ผู้ติดให้ประวัติ เป็นคนขายลอตเตอรี่ โดยส่วนใหญ่ขายที่ตลาดออมสิน มีผู้สัมผัสร่วมบ้าน 2 ราย ได้ให้คำแนะนำกักตัว และให้เดินทางเข้ามา รับการตรวจที่ ARI Clinic ในวันพรุ่งนี้

ทำให้ในขณะนี้ พบผู้ป่วยยืนยันจำนวน 2 ราย อยู่ระหว่างรอผล RT PCR จำนวน 2 ราย และอยู่ในระหว่างการสอบสวนไทม์ไลน์ ค้นหาความเชื่อมโยง ซึ่งอาจเป็นที่มาของการติด CV-19 ในครั้งนี้

สำหรับมาตรการควบคุมที่ดำเนินการแนะนำทางเทศบาลนครฯ ในการปิดตลาดเพื่อทำความสะอาดจำนวน 3 วัน และตรวจ ATK ต่ำ ในวันที่เปิดตลาดอีกครั้งประสานนัดหมายการตรวจ ATK กับทางผู้ส่งผักที่มาส่งสินค้า ให้กับผู้ค้ารายย่อย ซึ่งส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัด เบื้องต้นได้มีการปิดตลาด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-15 ต.ค.64 นี้

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ