สงขลา เจอป่วย ‘โควิด’ รายใหม่ 515 คน ฉีดวัคซีนเข็มแรกยังไม่ถึง 50%

โควิด : สถานการณ์ โควิด-19 ในจ.สงขลา ยังไม่ดีขึ้น หลังเจอป่วยรายใหม่ 515 ราย สะสม 36,533 คน เหตุยังฉีดวัคซีนไม่ทั่วถึง พบเข็มแรกแค่ 45.65%

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2564 รายงานข่าวจากกรรมการโรคติดต่อ จ.สงขลา เปิดเผยผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ใน จ.สงขลาวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 505 คน จากเรือนจำ 10 คน รวม 515 คน เสียชีวิต 1 คน รวมยอดติดเชื้อสะสม 36,533 คน เสียชีวิตสะสม 161 คน รักษาตัวในโรงพยาบาล 6,366 คน รักษาหายกลับบ้าน 30,006 คน

รายงานข่าวว่าพบผู้ติดเชื้อมากที่สุดในกลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 368 คน อ.จะนะ 103 คน อ.หาดใหญ่ 47 คน อ.เมือง 44 คน อ.สะเดา 40 คน อ.เทพา 38 คน อ.สะบ้าย้อย 37 คน อ.รัตภิ 31 คน นอกจากนั้นมาจากลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงในโรงงาน 9 คน ผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดในโรงพยาบาล 10 คน กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในร้านค้าและบริษัท 25 คน

รายงานข่าวว่าขณะนี้มีผู้ได้รับวัคซีนเข็ม 1 จำนวน 678,930 คน คิดเป็นร้อยละ 45.65 และเข็ม 2 จำนวน 459,854 คน คิดเป็นร้อยละ 30.92 ของกลุ่มเป้าหมาย 1,487,320 คน ทำให้สถานการณ์ โควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย