ระส่ำหนัก 5 คลัสเตอร์ใหม่ ทั้งจังหวัด ติดCV เกือบ 500 ราย

จากกรณี วันนี้ 9 ต.ค.64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานวันนี้มี ผู้ติดcvรายใหม่ จำนวน 488 ราย 5 คลัสเตอร์

1. คลัสเตอร์ เขตพื้นที่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ 9 ราย สะสม 1,207 ราย

1.1 กองนักเรียนจ่า นาวิกโยธิน 3 ราย

1.2 ข้าราชการทหารเรือ 3 ราย

1.3 ทหารเกณฑ์ 3 ราย

2. คลัสเตอร์ แคมป์คนงาน บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) CAZ อำเภอพานทอง 7 ราย สะสม 36 ราย

3. คลัสเตอร์ แคมป์ก่อสร้าง บริษัท MRA (เขาคันธมาทน์) อำเภอสัตหีบ 5 ราย สะสม 5 ราย

4. คลัสเตอร์ ค้นหาเชิงรุกประมงพื้นบ้าน สะพานคณาศรีนุวัติ อำเภอสัตหีบ 4 ราย สะสม 54 ราย

5. คลัสเตอร์ บริษัท RMS ไซด์งานโรงไฟฟ้า บี.กริม เพาเวอร์ แหลมฉบัง อำเภอศรีราชา 4 ราย สะสม 13 ราย

6. สถานประกอบการในจังหวัดระยองหลายแห่ง 24 ราย

7. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 19 ราย

8. บุคลากรทางการแพทย์ 3 ราย

9. ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด

9.1 จังหวัดระยอง 2 ราย

9.2 กรุงเทพมหานคร 1 ราย

9.3 จังหวัดอุดรธานี 1 ราย

10. สัมผัสผู้ติดยืนยัน

10.1 ในครอบครัว 169 ราย

10.2 จากสถานที่ทำงาน 104 ราย

10.3 บุคคลใกล้ชิด 25 ราย

10.4 ร่วมวงสังสรรค์ 2 ราย

11. สัมผัสผู้ติดยืนยัน อยู่ระหว่างสอบสวน 23 ราย

12. อยู่ระหว่างการสอบสวน 86 ราย เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท

ขณะนี้มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) ในสถานประกอบการ 79 แห่ง และตลาด 5 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 10 แห่ง และชุมชน 4 แห่ง