โควิดสงขลาอ่วม ติดเชื้อรายใหม่ 444 ราย 5 จังหวัดชายแดนใต้ยังสาหัส

สาหัส! โควิดชายแดนใต้พุ่ง ป่วยใหม่ 2,360 ราย สงขลาวันเดียวติด 444 ราย เผยเชื้อกระจายสู่ครอบครัว ติดเชื้อในโรงงาน ร้านค้า บริษัท

เมื่อวันที่ 8 ต.ค.64 คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สงขลา รายงานว่า จ.สงขลา พบผู้ป่วยโควิดจากการตรวจคัดกรองในชุมชน และครอบครัวเพิ่ม 444 ราย ยอดป่วยสะสม 34,923 ราย เสียชีวิต 2 ราย เสียชีวิตสะสม 160 ราย นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 6,300 กว่าราย หายป่วยกลับบ้านแล้ว 28,100 กว่าราย

ผู้ป่วยรายใหม่พบในกลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อในพื้นอันดับหนึ่ง รองลงมาอยู่ในกลุ่มเดิม เช่น กลุ่มรอการสอบสวนโรค กลุ่มสัมผัสผู้ติดเชื้อในโรงงาน ร้านค้า บริษัทและในชุมชนและนอกจากนั้นกลุ่มที่เดินทางจากต่างจังหวัด

นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุข จ.สงขลา เปิดเผยว่า ช่วงนี้สถิติผู้ป่วย จ.สงขลาเพิ่มขึ้น มาจากเชื้อการแพร่กระจายลงสู่ครอบครัวกว้างขึ้น และคัดกรองเข้มขึ้น เพื่อหาผู้ติดเชื้อเข้าสู่การบำบัดรักษา มาตรการส่วนบุคคลจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องไม่ตก และไม่กระทบต่อเตียงรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล เพราะผู้ป่วยที่พบในช่วงนี้เป็นกลุ่มสีเขียว ที่สามารถดูแลตัวเองได้ แต่ต้องป้องกัน อย่าให้เชื้อแพร่กระจายไปสู่บุคคลอื่น

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า วันนี้พื้นที่ 5 จังงหวัดชายแดนภาคใต้พบผู้ป่วย 2,360 ราย จ.ยะลา 776 ราย รองลงมา จ.นราธิวาส 592 ราย จ.ปัตตานี 503 ราย จ.สงขลา 444 ราย และ จ.สตูล 50 ราย นายกรัฐมนตรีให้นโยบายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาใน 1 เดือน ซึ่งมีหลายแนวและทางหนึ่งคือการเพิ่มวัคซีนลงในพื้นที่เพิ่มขึ้นรวดเร็ว และสร้างความเข้าใจกับผู้นำท้องที่