พม.เร่งช่วยยาย ป่วยหลายโรครุมเร้า น้ำท่วมบ้านซัดพังทั้งหลัง

วันที่ 5 ต.ค. 2564 นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เผยว่า จากกรณีมีการนำเสนอข่าว คุณยายวัย 84 ปี ป่วยหลายโรครุมเร้า ถูกน้ำท่วมบ้านจนพังทั้งหลังที่จังหวัดชัยภูมิ นั้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ทีม One Home พม. จังหวัดชัยภูมิ พร้อมภาคีเครือข่าย ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ทั้งนี้พบว่า คุณยายไม่ได้ประกอบอาชีพ เนื่องจากชราภาพ มีอาการหูตึง ยังไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการ มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคหัวใจ โรคไขมันอุดตันเส้นเลือด โรคความดันโลหิตสูง และโรคหอบ อาศัยอยู่บ้านกับลูกสาว ลูกเขย ลูกชาย และหลานชาย 2 คน รวม 6 คน โดยอาชีพหลักของครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน

ขณะนี้ ลูกชายยังคงมีภาวะวิตกกังวล และเป็นห่วงบ้านที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งครอบครัวดังกล่าวประสบเหตุอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. 64 จนถึงปัจจุบัน น้ำท่วมบ้านได้รับความเสียหายเกือบทั้งหลัง ทำให้ประสบสภาวะยากลำบาก

โดยขณะนี้อาศัยอยู่บ้านญาติ ทั้งนี้ จึงได้เร่งให้ความช่วยเหลือด้วยการมอบถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย และผ้าห่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว

สำหรับกรณีบ้านได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม จะพิจารณาช่วยเหลือการปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ กระทรวง พม. ยังได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลืออย่างครบวงจร

ทั้งเรื่องการดูแลสุขภาพของคุณยาย การส่งเสริมอาชีพ การสร้างรายได้ของสมาชิกในครอบครัว ส่งเสริมเรื่องการศึกษาของหลาน โดยมีการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และนำข้อมูลเข้าบันทึกในสมุดพกครอบครัว

ตามโครงการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. และ อพม. ติดตามให้การช่วยเหลือดูแลอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเทศบาลตำบลลุ่มลำชี จะติดตามให้ความช่วยเหลือต่อไป

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เร่งช่วยเหลือครอบครัวยายวัย 84 ปี ที่จังหวัดชัยภูมิ ป่วยหลายโรครุมเร้า ซ้ำถูกน้ำท่วมบ้านซัดพังทั้งหลังแล้ว