คนละครึ่งเฟส 3 เหลืออีกกว่า 5 แสนสิทธิ์

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ความคืบหน้า โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 พบว่า ประชาชนการใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มล่าสุด (16.00 น.) ของวันที่ 4 ตุลาคม โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิ์แล้ว 80,852 คน มีการใช้จ่ายประมาณ 11.67 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 5.97 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 5.70 ล้านบาท

ในส่วนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้มีผู้ใช้สิทธิ์แล้ว 45 คน และมีการใช้จ่ายประมาณ 10,000 บาท ประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการฯ ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

โดยล่าสุด เมื่อเวลา 07.30 น. พบว่ายังมีสิทธิ์คงเหลือจำนวน 570,459 สิทธิ์ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ยังสามารถลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องได้ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. ของทุกวัน

จนกว่าจะครบ 28 ล้านสิทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

สำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง จนกว่าจะครบ 1 ล้านสิทธิ์

อย่างไรก็ตาม อัปเดตโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 ประชาชนสนใจเข้าร่วมยังสามารถลงทะเบียนได้ สิทธิ์ยังเหลืออีกกว่า 5 แสนสิทธิ์ รีบลงทะเบียนกันได้เลยจ้า