ประกาศเตือน 23 จังหวัด เหนือ-อีสาน-กลาง น้ำล้นตลิ่ง เช็คเลยมีอำเภอไหนบ้าง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปภ. รายงานสถานการณ์ น้ำท่วมข้อมูลคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย “น้ำล้นตลิ่ง” ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เมื่อเวลา 08.30 น.

โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปภ. รายงานสถานการณ์ น้ำท่วม และแจ้งเตือนภัย พื้นที่เฝ้าระวัง น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง ดังนี้

ภาคเหนือ

จ.สุโขทัย (อ.เมืองฯ อ.ศรีสำโรง อ.คีรีมาศ)

จ.พิษณุโลก (อ.วังทอง อ.พรหมพิราม อ.บางระกำ)

จ.เพชรบูรณ์ (อ.เมืองฯ)

จ.พิจิตร (อ.บึงนาราง อ.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพทะเล อ.สามง่าม)

จ.นครสวรรค์ (อ.พยุหคีรี อ.โกรกพระ อ.เมืองฯ) และ จ.อุทัยธานี (อ.เมืองฯ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จ.นครราชสีมา (อ.สูงเนิน อ.ด่านขุนทด อ.โนนสูง อ.เมืองฯ อ.พิมาย อ.ปักธงชัย อ.โนนไทย อ.คง อ.พระทองคำ อ.จักราช อ.แก้งสนามนาง อ.สีดา อ.ขามสะแกแสง อ.บ้านเหลื่อม)

จ.ชัยภูมิ (อ.เมืองฯ อ.ภูเขียว อ.บ้านเขว้า อ.จัตุรัส อ.คอนสวรรค์)

จ.ขอนแก่น (อ.ชุมแพ อ.ภูผาม่าน อ.หนองเรือ อ.แวงน้อย อ.แวงใหญ่ อ.โคกโพธิ์ไชย อ.ชนบท อ.มัญจาคีรี อ.โนนศิลา อ.บ้านแฮด อ.พระยืน อ.เมืองฯ อ.บ้านไผ่)

จ.มหาสารคาม (อ.โกสุมพิสัย อ.กันทรวิชัย อ.เมืองฯ)

จ.กาฬสินธุ์ (อ.ฆ้องชัย อ.กมลาไสย อ.ร่องคำ)

จ.ร้อยเอ็ด (อ.จังหาร อ.เชียงขวัญ อ.ธวัชบุรี อ.โพธิ์ชัย อ.เสลภูมิ อ.ทุ่งเขาหลวง อ.พนมไพร อ.อาจสามารถ)

จ.ยโสธร (อ.เมืองฯ อ.คำเขื่อนแก้ว อ.มหาชนะชัย อ.ค้อวัง)

จ.ศรีสะเกษ (อ.กันทรารมย์)

และ จ.อุบลราชธานี (อ.เมืองฯ อ.วารินชำราบ)

ภาคกลาง

จ.ชัยนาท (อ.มโนรมย์ อ.วัดสิงห์ อ.เนินขาม อ.หันคา อ.สรรคบุรี อ.สรรพยา อ.เมืองฯ อ.หนองมะโมง)

จ.ลพบุรี (อ.เมืองฯ อ.ชัยบาดาล อ.บ้านหมี่)

จ.สระบุรี (อ.วังม่วง อ.แก่งคอย อ.เสาไห้ อ.บ้านหมอ อ.หนองโดน อ.วิหารแดง อ.พระพุทธบาท อ.เมืองฯ อ.มวกเหล็ก อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ดอนพุด อ.หนองแซง อ.หนองแค)

จ.สุพรรณบุรี (อ.บางปลาม้า อ.สองพี่น้อง)

จ.สิงห์บุรี (อ.เมืองฯ อ.อินทร์บุรี อ.ค่ายบางระจัน อ.พรหมบุรี)

จ.อ่างทอง (อ.เมืองฯ อ.วิเศษชัยชาญ อ.ป่าโมก อ.ไชโย)

จ.พระนครศรีอยุธยา (อ.ผักไห่ อ.เสนา อ.บางบาล อ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร อ.บางปะอิน อ.ท่าเรือ อ.นครหลวง)

และ จ.ปทุมธานี (อ.เมืองฯ อ.สามโคก)

ทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมือง พื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ริมลำน้ำ อาจได้รับผลกระทบจาก น้ำล้นตลิ่ง และ น้ำท่วม ในระดับสูง ระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษ อันตรายจากกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านเส้นทาง

ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร. จิตอาสา เครือข่ายอาสาสมัคร องค์กรสาธารณกุศลได้เตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ พร้อมประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กับชุมชน/หมู่บ้านในทุกช่องทาง

ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย