โควิดพุ่งไม่หยุด! 4จังหวัดชายแดนใต้วิกฤต สั่งคุมเข้ม เก็บตัวอยู่กับบ้านให้มากที่สุด

โควิดยอดพุ่งไม่หยุด 4จังหวัดชายแดนใต้วิกฤต สั่งคุมเข้ม งดกินข้าวร่วมกับคนนอกครอบครัวและเก็บตัวอยู่กับบ้านให้มากที่สุด

วันที่ 2 ต.ค. 64 สำนักงานสาธารณสุข(สสจ.) สงขลา เปิดเผยว่า พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่ 434 คน รวมผู้ป่วยสะสม 31,912 คน เสียชีวิตสะสม 155 คน รักษาตัวในโรงพยาบาล 6,200 กว่าคน และที่รักษาหายกลับบ้าน 25,380 คน โดยยังพบผู้ป่วยในกลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อในพื้นที่มากที่สุด รองลงมารอการสอบสวนโรค กลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชนและกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงในร้านค้า บริษัทและโรงงาน

ทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์(ม.อ.) แจ้งว่า ขอเตือนประชาชนสงขลาและ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังมีตัวเลผู้ป่วยโควิดสูง ให้คุมเข้มตัวเองเริ่มตั้งแต่มาตรการที่บ้านและ ที่ทำงาน ล้างมือ ใส่แมสก์ เมื่อซื้อของแล้วรีบกลับ ไม่ควรไปตลาดบ่อย หากจำเป็นไม่ควรเดินเกิน 15 นาที และเลือกในที่โล่งเสมอ งดรับแขก งดกินข้าวร่วมกับคนนอกครอบครัวและเก็บตัวอยู่กับบ้านให้มากที่สุด

ทั้งนี้สำนักงานควบคุมป้องกันโรค 12 เผยว่า ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้พบผู้ป่วยสูง 4 จังหวัด มี จ.สงขลา จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส และ จ.ยะลา มาจากพฤติกรรมส่วนตัวเช่นการบริโภค พิธีกรรมศาสนาและที่สำคัญคือปฏิเสธเข้าถึงวัคซีนในสัดส่วนยังสูง