เปิดลงทะเบียน คนละครึ่ง อีก 8.5 แสนสิทธิ รอรับเงินรวดเดียวถึง 3,000 บาท

เปิดลงทะเบียน คนละครึ่ง อีก 8.5 แสนสิทธิ รอรับเงินรวดเดียวถึง 3,000 บาท หลังเพิ่งโอนเงินรอบ 2 ให้อีก 1,500 บาทในวันนี้ไป ใช้สิทธิจนถึง 31 ธ.ค.64

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.64 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 ต.ค.64 กระทรวงการคลังโอนวงเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 รอบที่ 2 เพิ่มเติม 1,500 บาทต่อคน โดยนำไปรวมกับวงเงินสิทธิคงเหลือจากรอบแรกโดยอัตโนมัติ

สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนใหม่และได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 หลังวันที่ 1 ต.ค.64 จะได้รับวงเงินสิทธิรวมทั้งสิ้น 3,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 สามารถใช้สิทธิได้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.64

นายพรชัย กล่าวว่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ณ วันที่ 30 ก.ย.64 มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 24.35 ล้านราย จากผู้เข้าร่วมโครงการรวม 27 ล้านราย โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 67,742.2 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 34,474.9 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 33,267.3 ล้านบาท โดยมีจำนวนผู้ใช้สิทธิครบ 1,500 บาท กว่า 10.1 ล้านราย

นายพรชัย กล่าวว่า ทั้งนี้ จากข้อมูลล่าสุดโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ยังมีสิทธิคงเหลืออยู่ประมาณ 8.5 แสนสิทธิ จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. ของทุกวันจนกว่าจะครบ 28 ล้านสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือ ผ่าน จี-วอลเล็ท บนแอพพลิเคชัน เป๋าตัง