ประวัติ 2 พส พระมหาไพรวัลย์ และ พระมหาสมปอง

หลังจากที่สร้างปรากฏการณ์ไลฟ์สด ที่มียอดคนดู 2 แสนกว่าคน สำหรับ พระมหาไพรวัลย์ และ พระมหาสมปอง 2 พระนักเทศน์ชื่อดัง ที่ตอนนี้มีแต่คนอยากจะฟังทั้งสองท่านเทศน์ และสนทนาธรรมกัน เพราะนอกจากจะได้ฟังธรรมะและแง่คิดดีๆแล้ว ยังสอดแทรกมุกฮาๆ เข้ามาด้วย วันนี้เราเลยอยากจะพาไปทำความรู้จัก 2 พส.แห่งสำนักวัดสร้อยทอง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ เพราะประวัติทั้งคู่ก็ไม่ธรรมดา

พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต เป็นคนจังหวัดชัยภูมิ เกิดเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2521 ปัจจุบัน อายุ 42 ปี พรรษา 22 ได้ฉายา ตาลปุตฺโต พระมหาสมปอง เคยอธิบายที่มาว่า ตาลปุตฺโต แปลว่า บุตรของนางตาล เพราะมารดาชื่อนางตาล

พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ หรือชื่อเดิม ไพรวัลย์ วรรณบุตร เป็นคนจังหวัดจันทบุรี ปัจจุบันอายุย่าง 30 ปี ตามประวัติ เมื่อเรียนจบชั้น ป.6 จึงไปบรรพชาเป็นสามเณรอยู่ที่จังหวัดสุโขทัย กระทั่งเรียนนักธรรมบาลีจนจบเปรียญธรรม 7 ประโยคเมื่ออายุเพียง 18 ปี จากนั้นได้ย้ายมาศึกษาที่วัดสร้อยทอง ในปี 2555 ศึกษาจนสอบเปรียญธรรมได้ 9 ประโยค ถือเป็นสามเณรรูปแรกของจังหวัดสุโขทัยที่สอบเปรียญธรรมได้ 9 ประโยค (เทียบเท่าปริญญาตรี) หาผู้ใดเปรียบได้ยากยิ่ง เมื่อครบอายุ 20 ปี ที่จะอุปสมบทได้ จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณอุปสมบทเป็น นาคหลวง และจำพรรษาที่วัดสร้อยทอง

เรียกได้ว่าเป็นประวัติที่จึ้งมากๆ เพราะทั้งสองพระสงฆ์นั้น เป็นขวัญใจของญาติโยมหลายๆ ท่าน และหลายคนก็เฝ้ารอฟังธรรมจากการไลฟ์สดของ 2 พส. อย่างใจจดใจจ่อ เรียกได้ว่าสร้างปรากฏการณ์ ให้คนสนใจธรรมะมากขึ้นด้วย