รอรับอีก 1,500 คนละครึ่งรอบ 2 พร้อมโอน 1 ต.ค. เผยเงื่อนไขได้รวดเดียว 3,000 บาท

รอรับอีก 1,500 คนละครึ่งรอบ 2 พร้อมโอน 1 ต.ค. เผยเงื่อนไขได้รับรวดเดียว 3,000 บาท สำหรับผู้ลงทะเบียนใหม่และได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง

วันที่ 29 ก.ย.64 น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ย.64 โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 24.32 ล้านราย จากผู้เข้าร่วมโครงการรวม 27 ล้านราย โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 67,468.5 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 34,333.4 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 33,135.1 ล้านบาท โดยมีจำนวนผู้ใช้สิทธิครบ 1,500 บาท ประมาณ 10 ล้านราย

โดยในวันที่ 1 ต.ค.64 กระทรวงการคลังจะโอนวงเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 รอบที่ 2 เพิ่มเติม 1,500 บาท โดยนำไปรวมกับวงเงินสิทธิคงเหลือจากรอบแรกให้อัตโนมัติ หากประชาชนลงทะเบียนใหม่และได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 หลังวันที่ 1 ต.ค.64 จะได้รับวงเงินสิทธิรวมทั้งสิ้น 3,000 บาท

โฆษกกระทรวงการคลัง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ (โครงการฯ) ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่จะเปิดให้ใช้บริการตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค.64 เป็นต้นไป เวลา 06.00 – 20.00 น. ของทุกวัน