สกัดไม่อยู่! โควิดระบาดงานบุญ-งานศพ เชื้อลามติดเพียบ สั่งกักตัวเสี่ยงสูงนับร้อย

โควิดโคราช ระบาดงานบุญ-งานศพ ขณะที่ตลาดกลางเมือง ติดเชื้อเพิ่มอีก ส่วน 4 คลัสเตอร์โรงงาน ยังสกัดไม่อยู่

วันที่ 29 ก.ย. 64 ที่ประชุมศูนย์บัญชาเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ.นครราชสีมา รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด รายใหม่ 158 ราย รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 25,607 รายแล้ว โดยรักษาหาย 22,263 ราย ยังต้องรักษาตัวอยู่ 3,166 ราย และยอดเสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 178 ราย

ซึ่งวันนี้ มีคลัสเตอร์ที่ต้องจับตา ได้แก่ 1.คลัสเตอร์งานเรียกขวัญ ที่หมู่3 ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โดยผู้ติดเชื้อรายแรกเป็นหญิง อายุ 77 ปี เป็นแม่ค้าและเป็นกลุ่มเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิดมาก่อน ทำให้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ติดเชื้อในวงแรก 24 ราย ต่อมาวันที่ 19-20 ก.ย. 64 ผู้ป่วยรายแรกได้ไปร่วมงานฌาปนกิจศพ จึงทำให้เชื้อแพร่เป็นวงที่ 2 กระจายให้เพื่อนบ้านและคนในครอบครัว รวมคลัสเตอร์นี้ มีผู้ติดเชื้อแล้ว 31 ราย ซึ่งยังมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีก 109 ราย

2. คลัสเตอร์งานศพ ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด โดยพบผู้ป่วยรายแรกเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์โรงงานเครือแหลมทอง อ.สูงเนิน เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ทำงานที่โรงงานแหลมทอง และตรวจพบว่าติดเชื้อ มีประวัติไปร่วมงานฌาปนกิจศพที่ ต.หินดาด ได้แพร่เชื้อให้กับผู้ที่ไปร่วมในงาน เบื้องต้นพบติดเชื้อ 30 ราย จากนั้น พบติดเชื้อเพิ่มอีก 8 ราย รวมวงแรกติดเชื้อ 38 ราย และได้กระจายเชื้อเป็นวงที่ 2 ทำให้ครอบครัวกับญาติติดเชื้ออีก 4 ราย รวมคลัสเตอร์นี้ มีผู้ติดเชื้อแล้ว 42 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนโรคหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพิ่มเติม

3.คลัสเตอร์ตลาดสุรนารี ซึ่งพบว่าเชื้อแพร่กระจายเป็นวงที่ 3 แล้ว โดยวงแรกระบาดในกลุ่มผู้ค้า คนในตลาด และคนภายนอกตลาด เดิมติดเชื้อ 340 ราย พบติดเชื้อเพิ่มอีก 8 ราย รวมวงแรกติดเชื้อสะสม 384 ราย และเชื้อได้แพร่กระจายเป็นวงที่ 2 ใน 19 อำเภอ มีผู้ค้าตลาดท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงติดเชื้อ รวม 122 ราย จากนั้น เชื้อแพร่ต่อเป็นวงที่ 3 พบติดเชื้ออีก 48 ราย รวมคลัสเตอร์นี้ มีผู้ติดเชื้อ 518 ราย

4.คลัสเตอร์ตลาดย่าโม มีการตรวจเชิงรุก วงแรกพบผู้ค้าติดเชื้อ 21 ราย และวงที่ 2 คนในครอบครัวติดเชื้อ 2 ราย พบติดติดเชื้อเพิ่มอีก 4 ราย รวมคลัสเตอร์นี้ติดเชื้อแล้ว 27 ราย

5.คลัสเตอร์โรงงาน อ.สูงเนิน มีพนักงานใน 3 โรงงานติดเชื้อรวมแล้ว 453 ราย และเชื้อระบาดเป็นวง 2 มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หรือคนในครอบครัว ติดเชื้อ 4 ราย รวมคลัสเตอร์นี้ ติดเชื้อ 457 ราย

6. คลัสเตอร์พนักงานโรงงาน อ.ขามทะเลสอ เดิมมีพนักงานของโรงงานที่พักอยู่ใน 4 อำเภอ ได้แก่ อ.สูงเนิน อ.โนนไทย อ.เมืองนครราชสีมา และ อ.ขามทะเลสอ รวมติดเชื้อ 13 ราย ต่อมาพนักงานที่อยู่ใน อ.ขามทะเลสอ ติดเชื้อเพิ่มอีก 4 ราย รวมวงแรกติดเชื้อ 17 ราย และเชื้อได้แพร่เป็นวงที่ 2 ทำให้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือคนในครอบครัว ติดเชื้อ 3 ราย รวมคลัสเตอร์นี้ติดเชื้อแล้ว 20 ราย

7.คลัสเตอร์พนักงานโรงงานไก่ อ.ขามทะเลสอ เดิมพบพนักงานที่พักใน 6 อำเภอติดเชื้อ 268 ราย พบติดเชื้อเพิ่มอีก 14 ราย รวมติดเชื้อสะสม 282 ราย และเชื้อระบาดวง 2 มีสัมผัสเสี่ยงสูงหรือคนในครอบครัว ติดเชื้อ 40 ราย รวมคลัสเตอร์นี้ติดเชื้อ 322 ราย

8.คลัสเตอร์โรงงานเศรษฐีสาว ซึ่งมีพนักงานทั้งหมด 60 คน พบพนักงานรายแรกติดเชื้อโควิด 19 แล้วแพร่เชื้อให้เพื่อนร่วมงาน อีก 13 ราย จากนั้น มีเพื่อนร่วมงานติดเชื้อเพิ่มอีก 2 ราย รวมวงแรกติดเชื้อ 16 ราย ซึ่งเชื้อได้ระบาดเป็นวง 2 มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือคนในครอบครัว ติดเชื้ออีก 1 ราย รวมคลัสเตอร์นี้ติดเชื้อ 17 ราย