ปภ. เผย 30 จังหวัดยังน้ำท่วม สลด เสียชีวิต 7 ราย สูญหายอีก 1 ราย

ปภ. รายงานสถานการณ์อุทกภัย 30 จังหวัดยังเจอ น้ำท่วม ประชาชนได้รับผลกระทบ 197,795 ครัวเรือน เสียชีวิต 7 ราย สูญหายอีก 1 ราย

วันที่ 29 ก.ย.2564 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ซึ่งเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย.-ปัจจุบัน

ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 30 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และ นครปฐม

172 อำเภอ 805 ตำบล 4,715 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 197,795 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 7 ราย (ลพบุรี 6 ราย และ เพชรบูรณ์ 1 ราย) สูญหาย 1 ราย (เพชรบูรณ์ 1 ราย) ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 13 จังหวัด (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก บุรีรัมย์ นครปฐม ยโสธร สุรินทร์ เลย ศรีสะเกษ สระแก้ว จันทบุรี และ ปราจีนบุรี) ยังคงมีสถานการณ์ 17 จังหวัด ดังนี้

สุโขทัย น้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.ศรีสำโรง อ.คีรีมาศ และอ.เมืองสุโขทัย ระดับน้ำลดลง อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำ พิษณุโลก น้ำท่วมขังในพื้นที่อ.วังทอง ระดับน้ำทรงตัว เพชรบูรณ์ เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อ.หนองไผ่ อ.วิเชียรบุรี อ.ศรีเทพ อ.เมืองเพชรบูรณ์ และ อ.บึงสามพัน ระดับน้ำทรงตัว พิจิตร น้ำท่วมขังในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.บึงนาราง อ.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพทะเล และ อ.สามง่าม ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำการเกษตร ระดับน้ำทรงตัว อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำ

กำแพงเพชร เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่อ.ปางศิลาทอง ระดับน้ำทรงตัว ขอนแก่น น้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.โคกโพธิ์ไชย อ.มัญจาคีรี และ อ.แวงน้อย ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ ระดับน้ำทรงตัว อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำ ชัยภูมิ น้ำท่วมขังในพื้นที่ 12 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองชัยภูมิ อ.หนองบัวระเหว อ.จัตุรัส อ.เนินสง่า อ.บ้านเขว้า อ.ภูเขียว อ.บำเหน็จณรงค์ อ.เกษตรสมบูรณ์ อ.คอนสาร อ.หนองบัวแดง อ.บ้านแท่น อ.คอนสวรรค์ ระดับน้ำเพิ่มขึ้น อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำ จุดอพยพศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองยังไม่มีผู้พักพิง

นครราชสีมา น้ำล้นอ่างเก็บน้ำเข้าท่วมในพื้นที่ 13 อำเภอ ได้แก่ อ.ด่านขุนทด อ.สูงเนิน อ.โนนสูง อ.เมืองนครราชสีมา อ.พิมาย อ.ปักธงชัย อ.โนนโทย อ.คง อ.พระทองคำ อ.จักราช อ.สีดา อ.ขามสะแกแสง และ อ.บ้านเหลื่อม ระดับน้ำเพิ่มขึ้น อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำ อุบลราชธานี น้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองอุบลราชธานี และ อ.วารินชำราบ ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ

นครสวรรค์ น้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.ลาดยาว และอ.ท่าตะโก ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ ระดับน้ำทรงตัว อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำ อุทัยธานี น้ำท่วมขังในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อ.สว่างอารมณ์ อ เมืองอุทัยธานี อ.ลานสัก อ.บ้านไร่ และ อ.ทับทัน ระดับน้ำทรงตัว ชัยนาท เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.มโนรมย์ อ.วัดสิงห์ อ.เนินขาม และ อ.หันคา ระดับน้ำทรงตัว ลพบุรี น้ำท่วมขังในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองลพบุรี อ.ชัยบาดาล อ.บ้านหมี่ อ.โคกสำโรง อ.ท่าวุ้ง อ.พัฒนานิคม ระดับน้ำเพิ่มขึ้น

สุพรรณบุรี น้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.บางปลาม้า และอ.สองพี่น้อง ระดับน้ำทรงตัว สิงห์บุรี น้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.อินทร์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี และอ.ค่ายบางระจัน ระดับน้ำทรงตัว อ่างทอง น้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองอ่างทอง อ.วิเศษชัยชาญ ระดับน้ำทรงตัว พระนครศรีอยุธยา น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.ผักไห่ อ.เสนา และ อ.บางบาล ยังน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และคลองโผงเผง ซึ่งอยู่นอกคันกั้นน้ำ ระดับน้ำเพิ่มขึ้น ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบขนาดใหญ่เพื่อเร่งระบายน้ำแล้ว

ภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลาย แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำ ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ สำหรับประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง