วุ่น! พบคลัสเตอร์โควิด ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลมุกดาหาร 7 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร รายงานว่าพบคลัสเตอร์โควิด ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม ของโรงพยาบาลมุกดาหาร จำนวน 7 ราย โดยมาจาก 4 อำเภอ

เมื่อวันที่ 28 ก.ย.64 กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง covid 19 มุกดาหาร ประกาศสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid 19) ว่า พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่จำนวน 11 คน โดยเป็นการติดเชื้อจากภายในจังหวัด 9 คน และนอกจังหวัด 2 คน ทั้งนี้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร รายงานว่า พบผู้ป่วยติดเชื้อภายในจังหวัดรายใหม่จำนวน 9 ราย โดยอยู่ในอำเภอเมืองมุกดาหาร 5 ราย อำเภอดอนตาล 2 ราย อำเภอนิคมคำสร้อย 1 ราย และอำเภอดงหลวง 1 ราย

โดยผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดทั้ง 9 คน แยกเป็น 2 คลัสเตอร์ คือคลัสเตอร์ที่ 1 หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลมุกดาหาร จำนวน 7 ราย อยู่ อำเภอเมืองมุกดาหาร 3 ราย อำเภอดอนตาล 2 ราย อำเภอนิคมคำสร้อย 1 ราย และ อำเภอดงหลวง 1 ราย คลัสเตอร์ที่ 2 ผู้เดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานีจำนวน 2 ราย อยู่อำเภอเมืองมุกดาหาร

ภายหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลมุกดาหาร ประกาศงดรับผู้ป่วยในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง งดรับส่งต่อในกรณีไม่ฉุกเฉิน จำกัดผู้เฝ้าไข้ 1 คนต่อผู้ป่วย 1 เตียง โดยผู้เข้าค่ายต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนโควิดแล้วเท่านั้น

และขอให้ผู้ป่วยและญาติที่เดินทางมารับบริการที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงชั้น 7 อาคาร 58 พรรษาเฉลิมราชกุมารี ในระหว่างวันที่ 19-26 ก.ย.64 ติดต่อรับการตรวจหาเชื้อ covid 19 ได้ที่โรงพยาบาล พร้อมทั้งขอความร่วมมืองดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี