สังเวยแล้ว 5 คน น้ำท่วมลพบุรี สูญหายอีก 1 เดือดร้อนกว่า 5 หมื่นครอบครัว ผู้ว่าฯ เรียกประชุมด่วน

สังเวยแล้ว 5 คน น้ำท่วมลพบุรี สูญหายอีก 1 เดือดร้อนกว่า 5 หมื่นครอบครัว ผู้ว่าฯ เรียกประชุมด่วนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และคลองชัยนาท-ป่าสัก

วันที่ 28 ก.ย.64 จากสถานการณ์พายุเตี้ยนหมู่ ส่งผลให้หลายอำเภอในพื้นที่ จ.ลพบุรี ถูกน้ำท่วมอย่างหนัก โดยเฉพาะ อ.ลำสนธิ, อ.ชัยบาดาล, อ.สระโบสถ์, อ.โคกเจริญ, อ.โคกสำโรง และ อ.บ้านหมี่ ล่าสุด อ.บ้านหมี่ตอนบนที่ติดต่อกับ อ.โคกสำโรง ก็ได้รับน้ำเต็มที่ ทำให้ ต.หนองกระเบียน, ต.ดงพลับ, ต.บ้านกล้วย, ต.หนองเมือง, ต.หนองทรายขาว ระดับน้ำเริ่มสูงท่วมถนนเล็กๆ หลายสาย รถเล็กผ่านไม่ได้แล้ว ผู้นำท้องถิ่นต้องเข้าไปอพยบชาวบ้านออกมา

ขณะที่ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานลพบุรี ลงพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ เพื่อตรวจน้ำท่วม โดยจุดแรกที่ ต.บางกะพี้ ขณะนี้ระดับน้ำกำลังไหลท่วมบ้านเรือนประชาชน จำนวน 7 หมู่บ้าน และขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง โดยมวลน้ำไหลลงมาจาก อ.โคกสำโรง อ.สระโบสถ์ อ.หนองม่วง และ อ.โคกเจริญ

ทำให้บางช่วงมีน้ำไหลข้ามถนนหมายเลข 205 สายบ้านหมี่-โคกสำโรง รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี จึงสั่งการให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ และฝ่ายปกครอง จัดชุดปฏิบัติการในการช่วยเหลือประชาชน และอพยพผู้ประสบภัยที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ รวมถึงจัดหาของอุปโภคบริโภคสิ่งของจำเป็นให้กับประชาชน

จากนั้น นายนิวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะ เดินทางไปยังพื้นที่ ต.หนองกระเบียน เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่หมู่ 8 ต.หนองกระเบียน

วันเดียวกัน นายนิวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เรียกประชุมด่วนที่ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่และการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และคลองชัยนาท-ป่าสัก

โดยสำนักงานชลประทานที่ 10 ได้วางแนวทางการบริหารจัดการน้ำ คือพร่องน้ำเจ้าพระยาเข้าคลองชัยนาท-ป่าสัก เพื่อลดระดับน้ำในคลองชัยนาท -ป่าสัก จากเดิมรับวันละ 15ล้าน ลบ.ม. เหลือ 4 ล้าน ลบ.ม. เตรียมความพร้อมสถานีสูบน้ำไฟฟ้าริมคลองชัยนาท-ป่าสัก 18 แห่ง ใช้ระบบชลประทานส่งน้ำเข้าคลองสายต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อหน่วงน้ำ หากมีน้ำมากขึ้น จะติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 10 เครื่องปลายคลองชัยนาท-ป่าสัก บริเวณ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้จึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ท้ายน้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด หรือสอบถามสายด่วนกรมชลประทาน 1460

สำหรับสถานการณ์ อุทกภัยในพื้นที่ จ.ลพบุรี ข้อมูลเมื่อวันที่ 27 ก.ย.64 มีอำเภอที่ได้รับผลกระทบ 10 อำเภอ 84 ตำบล 645 หู่บ้าน 25 ชุมชน ประชาชนได้รับควาเดือดร้อน 55,790 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 5 ราย และสูญหาย 1 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 47,744 ไร่ มีผู้อพยพ 804 คน

ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้น แต่มวลน้ำจะเคลื่อนตัวไปที่ อ.ชัยบาดาล และลงไปที่แม่น้ำป่าสัก โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังพื้นที่อำเภอชัยบาดาลแล้ว และจะมีผลกระทบไปยังพื้นที่ข้างเคียงอีก 3 อำเภอ คือ บ้านหมี่ โคกสำโรง และเมืองลพบุรี