แจ้งคนเข้าพักโรงแรม ตรวจหาเชื้อ-กักตัวด่วน หลังพบพนักงานติดโควิด 8 ราย

ประกาศแจ้งกลุ่มเสี่ยง คนเข้าพักโรงแรม ระหว่างวันที่ 15-22 ก.ย. ตรวจหาเชื้อ กักตัวด่วน หลังพบพนักงานติดโควิดแล้ว 8 ราย

วันที่ 23 ก.ย. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด19 จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ด้านระบาดวิทยา เปิดเผยว่า มีผู้เสียชีวิตรายที่ 39 ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ป่วยติดเตียง เพศหญิง อายุ 99 ปี ติดเชื้อในอำเภออมก๋อย ตรวจพบจากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในวันที่ 13 ก.ย. 64 ก่อนจะมีอาการหอบเหนื่อย และถูกส่งตัวมารักษาต่อยังโรงพยาบาลจอมทองในวันที่ 15 ก.ย. จากนั้นมีภาวะระบบหายใจล้มเหลว และเสียชีวิตในวันที่ 22 ก.ย.

พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 59 ราย มาจากคลัสเตอร์ต่าง ๆ ประกอบด้วย ร้านหลู้ ไฮเวย์ ตำบลสบโขง และตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว พบระหว่างการกักตัว, บ้านเอื้ออาทร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เป็นผู้สัมผัสที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้าที่โบสถ์หนองหาร และเป็นผู้สัมผัสในครอบครัวผู้ติดเชื้อเดิมอีก

นอกจากนี้ได้พบคลัสเตอร์ใหม่โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ต เชียงใหม่ 8 ราย เป็นพนักงาน 7 ราย และผู้สัมผัสในครอบครัวอีก 1 ราย โดยพนักงานรายแรกที่ติดเชื้อ เป็นพนักงานขับรถที่มีประวัติเดินทางไปส่งอาหาร ที่บริษัทที่พบการระบาดในจังหวัดลำพูน ก่อนจะมีการระบาดในแผนกจัดเลี้ยงและห้องอาหาร

จึงขอให้ผู้ที่เข้าใช้บริการ หรือ สัมผัสกับพนักงานในแผนกจัดเลี้ยงและอาหาร ในโรงแรมกรีนเลคฯ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง ระหว่างวันที่ 15-22 กันยายน 2564 เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่จุดตรวจเฉพาะกิจศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ หรือโรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมทั้งกักตัว 14 วัน นับจากวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อวันสุดท้าย