เผยกรุงเทพ อาจเปิดเมือง ช่วง 1 พ.ย. รอฉีดวัคซีนถึง 70% ในต.ค.นี้

ศบค.ชี้เปิด 5 จังหวัด เป็น 1 พ.ย. ลุ้นกรุงเทพ ฉีดวัคซีนครอบคลุม 70 % ได้ในเดือนต.ค.นี้ เพื่อเปิดเมืองให้ทัน แจงวัคซีนเป็นตัวเปลี่ยนเกม หวังฉีดครบตามเป้า

วันที่ 22 ก.ย.2564 นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรคปฏิบัติหน้าที่แทนโฆษก ศบค. กล่าวถึงการเปิดพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ 5 จังหวัด วันที่ 1 พ.ย. นพ.เฉวตสรรกล่าวว่า กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬาได้มาเสนอแผนการเปิดพื้นที่ต่างๆ ที่ประชุม ศปก.ศบค.ได้รับทราบแผน และจะมีกระบวนการพิจารณาขั้นตอนในต่อๆ ไป โดยก่อนหน้าจะมาถึงเวลานี้ เรามีการทำภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ และซีลรูทต่อไปที่ สมุย พะงัน เกาะเต่า หรือเชื่อมโยงกระบยี่ ภูเก็ต พังงา เราเน้นแนวทางปฏิบัติที่ดี

ดังนั้นขั้นต่อไป พื้นที่จังหวัดที่จะเปิดตามมา รวมถึงกรุงเทพฯ ต้องมีข้อพิจารณาโดยรอบคอบ จุดสำคัญคือความมั่นใจ อยากให้การฉีดวัคซีนเข็มสองครอบคลุม 70% ซึ่งคาดว่าครบถ้วนใน ต.ค.นี้ กรอบเวลาที่ ก.ท่องเที่ยวฯ เสนอมาก็น่าจะเปิดได้ประมาณวันที่ 1 พ.ย. ต้องพิจาณรารายละเอียดและแนวทางต่อไป

ทั้งนี้การเปิดต้องมีความพร้อมทั้งประชาชน นักท่องเที่ยว หลักเกณฑ์การเข้ามา ระบบข้อมูลการติดตาม ความครอบคลุมของวัคซีนประชาชนและกลุ่มเสี่ยง กลไกหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ทั้งสาธารณสุขและท้องถิ่นทั้งหลายที่จะรับมือ

ดังเช่น ภูเก็ต นั้นมีบริการคลินิกอุ่นใจให้บริการคนเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยโควิดทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่เข้ามา ที่ศาลาว่าการ เปิดวันที่ 16-21 ก.ย. เจอผู้ติดเชื้อกว่า 100 ราย นำเข้าสู่การแยกกักที่บ้านหรือชุมชน และเข้า รพ.ตามระบบอย่างดี ต้องพิจารณาว่าจะทำอย่างไรให้มีระบบบริการในการเปิดพื้นที่จุดต่างๆ เป็นบทเรียนให้พื้นที่อื่นที่จะเรียนรู้และประยุกต์ใช้ต่อไป

วัคซีนเป็นตัวเปลี่ยนเกม ทำให้ความมั่นอกมั่นใจประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมา การใช้ชีวิตแบบนิวนอร์มัล ระมรัดระวัง และมีวัคซีนครอบคลุม จะทำให้ทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจและเป็นส่วนสำคัญให้การดำรงชีวิตราบรื่น ภาคส่วนเศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ ขอให้มั่นใจ เข้ารับการฉีดวัคซีนต่อเนื่อง เพราะจะมีเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ หวังให้ถึงเป้าหมายในปีนี้ตามที่กำหนด

ส่วนกรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการร่างพ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พ.ศ. … ว่า หลังจากนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องนำรายละเอียด ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากที่ประชุม ครม.ไปปรับปรุงเนื้อหาสาระ คงต้องใช้ระยะเวลาหนึ่ง คาดว่าวันที่ 1 ต.ค.ก็ยังไม่มีผลบังคับใช้ เพราะต้องใช้เวลาพิจารณาอย่างรอบคอบ