ครม.เห็นชอบ ลดเงินสมทบประกันสังคม 3 เดือน ให้ลูกจ้าง-นายจ้าง ม.33 ผู้ประกันตน ม.39 ลดเหลือ 235 บาท

ครม.เห็นชอบ ลดเงินสมทบประกันสังคม 3 เดือน ก.ย.-พ.ย. ให้ลูกจ้าง-นายจ้าง ม.33- ผู้ประกันตน ม.39 ลดเหลือ 235 บาทต่อเดือน ช่วยช่วงโควิดระบาด

เมื่อเวลา 14.50น. วันที่ 21 ก.ย.64 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ครม.อนุมัติหลักการ ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ขยายเวลาปรับลดอัตราจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพิ่มอีก 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ก.ย. -30 พ.ย. 2564

โดยลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 33 ทั้งในส่วนของนายจ้างและลูกจ้าง จากเดิมที่ส่งเงินสมทบเข้าระบบประกันสังคมเดือนละ 5 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างลูกจ้าง ที่ใช้คำนวณเงินสมทบ จะลดเหลือ 2.5 เปอร์เซ็นต์

สำหรับผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 จากเดิมที่จ่ายเดือนละ 432 บาท จะลดลงเหลือ เดือนละ235 บาท โดยจ่ายลดลงเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่ก.ย.-พ.ย.โดยมีผลตั้งแต่วันที่1ก.ย.เป็นต้นไป

นายธนกร กล่าวว่า การลดอัตราเงินสมทบ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้างและผู้ประกันตน จากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ทำให้ผู้ประกันตนในระบบจ่ายเงินสมทบลดลงเป็น 10,721 ล้านบาท และนายจ้างจ่ายลดลงเป็น 9,629 ล้านบาท ส่งผลดีต่อผู้ประกันตนทำให้สามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้จ่าย ช่วยเสริมสภาพคล่องได้ประมาณ 945 – 1,575 บาทต่อคน และนายจ้าง มีสภาพคล่องขึ้น เพื่อให้ดำเนินกิจการต่อไปได้