ประกันสังคม เตือน 29 จังหวัด ที่ต้องเข้าไป ยื่นทบทวนสิทธิ์

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประกาศ เตือน ผู้ประกันตน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ให้รีบดำเนินการยื่นทบทวนสิทธิ์

 

วันที่ 16 ก.ย. 64 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เตือน ผู้ประกันตน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม หากตรวจสอบสิทธิ์ แล้วขึ้นข้อความตัวหนังสือสีแดงว่า ไม่ได้รับสิทธิ์ แต่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไข และยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาล ให้รีบเข้าไปดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์  ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 64 ถึง 31 ต.ค. 64 นี้เท่านั้น

ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ใน 29 จังหวัดสีแดงเข้มที่ทบทวนสิทธิ์ได้ มีดังนี้

10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ที่ขึ้นทะเบียนสมบูรณ์ภายใน 10 สิงหาคม 64 ยื่นทบทวนสิทธิ์ เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท 2 เดือน

3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี อยุธยา ที่ขึ้นทะเบียนสมบูรณ์ภายใน 24 สิงหาคม 64 โดยสามจังหวัดนี้ ต้องได้รับเงิน 5,000 บาท 2 เดือน

ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ใน 16 จังหวัด ดังนี้ กาญจนบุรี นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ตาก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี อ่างทอง ซึ่งขึ้นทะเบียนสมบูรณ์ภายใน 24 ส.ค. 64 ต้องยื่นทบทวนสิทธิ์เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท 2 เดือน