กระทรวงการคลัง เผย คุณสมบัติใหม่ ผู้ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กระทรวงการคลัง เปิดคุณสมบัติใหม่ ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็กคุณสมบัติและวิธีการลงทะเบียน ได้เลย

วันที่ 15 ก.ย. 64 กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ โดยกลุ่มที่เคยมีบัตรสวัสดิการฯ ต้องลงทะเบียนใหม่ โดยผ่านการคัดกรองคุณสมบัติใหม่ ที่เปลี่ยนไปจากเดิม เช่น ปรับเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ จากเดิมกำหนดไว้คนละไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ให้ใช้เป็นเกณฑ์รายได้ครัวเรือนแทน รวมถึง จะนำทรัพย์สินมาเป็นเกณฑ์พิจารณาด้วย เช่น บ้าน ที่ดิน หรือสลากออมทรัพย์ต่าง ๆ

กลุ่มประชาชนที่สามารถลงทะเบียนได้มี 2 กลุ่ม ได้แก่

1.ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ ที่ตกหล่น ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

2.ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิม ที่ต้องลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนเกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1. มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป

2. ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (เกณฑ์ใหม่อิงรายได้ครัวเรือน)

3. ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน (เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้) หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท

4. รายได้ต่อครัวเรือน เป็นตัวประกอบการพิจารณา

5. ถ้ามีรถยนต์ จะถูกนำมาพิจารณา แต่ถ้ามี 2-3 คัน จะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถ้ามีการถือบัตรเครดิต ก็จะถูกนำมาพิจารณาเช่นกัน

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. เลือกธนาคารที่สะดวกได้ที่ ธ.ก.ส., ออมสิน ,กรุงไทย

2. แสดงบัตรประชาชน

3. กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน

4. เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง จะแถลงข่าวกำหนดการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อย่างเป็นทางการ ในเร็วๆนี้