ผู้ว่าฯ สั่งปิดตลาดไม่มีกำหนด หลังพบคลัสเตอร์

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพตลาดบางวัง เทศบาลเมืองปากพนัง ที่ตั้งอยู่ในตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก เขตเทศบาลเมืองปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นตลาดที่ปรากฏคลัสเตอร์ผู้ติด CV-19 อย่างรุ นแร งและรวดเร็ว

โดยจนถึงวันนี้มีผู้ติด CV-19 สะสมกว่า 800 รายแล้ว นับตั้งแต่การพบคลัสเตอร์นี้ครั้งแรกจนถึงวันนี้เพียงไม่ถึง 1 สัปดาห์เท่านั้น ขณะที่ผู้สัมผัสเสี่ย งสูงอยู่ในข่ายที่ต้องตรวจอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้ถูกทยอยตรวจอย่างต่อเนื่อง

สำหรับลักษณะทางกายภาพของตลาดบางวังก่อนหน้านี้ นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจพื้นที่

พบว่าตลาดอยู่ในสภาพอับ มีปัญหาการระบายอากาศ มีกลิ่นไม่พึงประสงค์จากของเสี ยของเศษสินค้าอาหารสด ปัญหาการระบายน้ำ การจัดพื้นที่ไม่ถูกสุขอนามัยตลาดสด ไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำให้พื้นที่ถูกพบเป็นลักษณะ สภา พปัญหาถูกนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการควบคุมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ล่าสุดนั้น นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุม ได้เรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ

ในที่สุดได้มีมติให้ปิดตลาดบางวัง เทศบาลเมืองปากพนัง เป็นการชั่วคราว ไม่มีกำหนด โดยให้เทศบาลเมืองปากพนังไปหาพื้นที่สำรองให้พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการได้ดำเนินการค้าขายเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการแก้ไขปัญหาหาสภาพสุขอนามัยของพื้นที่อย่างถูกต้อง

ในกรณีนี้ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ยืนยันว่าคำสั่งนั้นแม้จะมีคำว่าเป็นการชั่วคราวแต่ไม่มีกำหนด แต่นั่นคือการปิดอย่างถาวรในสภาพตลาดที่ยังไม่ได้มีการแก้ไข หลังจากนี้อาจต้องดำเนินการรื้อแล้วสร้างขึ้นใหม่ให้ถูกต้องตามสุขอนามัยตลาดสด

หลังจากนั้นเจ้าของคือเทศบาลเมืองปากพนังจะต้องแจ้งให้สำนักงานสาธารณสุขและเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ จึงจะอนุญาตให้เปิดใหม่ได้อีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม พบคลัสเตอร์ตลาดที่ปากพนัง ติด CV-19 พุ่ง 800 ราย พบปัญหาอื้อ ผู้ว่าฯ สั่งปิดไม่มีกำหนด