มุกดาหาร คลัสเตอร์ใหญ่โผล่อีก แพร่เชื้อแล้ว 13 ราย สั่งปิด 2 หมู่บ้าน

มุกดาหาร คลัสเตอร์ใหญ่โผล่อีก แพร่เชื้อแล้ว 13 ราย พบผู้ป่วยมีอายุตั้งแต่ 11 เดือน จนถึง 55 ปี ปลัดอำเภอดงหลวงสั่งปิด 2 หมู่บ้าน 8 วัน

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.64 จังหวัดมุกดาหาร ประกาศสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ว่าพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 13 คน โดยแยกเป็น อ.ดงหลวง 12 คน และอ.เมืองมุกดาหาร 1 คน โดยในส่วนผู้ติดเชื้อในอ.ดงหลวง ถือเป็นคลัสเตอร์โควิด-19 ใหม่ ที่สำคัญของจังหวัดมุกดาหาร เนื่องจากมีผู้ป่วยที่หลากหลายทั้งเพศและอายุ โดยมีผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันที่มีอายุตั้งแต่ 11 เดือน จนถึง 55 ปี โดยก่อนหน้านี้พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 1 คน เมื่อรวมกับที่พบใหม่อีก 12 คน จึงรวมเป็นพบผู้ติดเชื้อทั้งหมด 13 คน

นายไพบูลย์ บุตรวัง ปลัดอำเภอดงหลวง ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตำบลกกตูม ออกประกาศศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตำบลกกตูม เรื่อง มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ว่าในพื้นที่ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร พบผู้ป่วยโควิด-19 ได้รับการยืนยันผลตรวจแล้ว จำนวน 13 ราย

โดยอยู่ในพื้นที่บ้านนาหินกอง หมู่ 8 บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ 16 ต.กกตูม อ.ดงหลวง และมีราษฎรกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มที่มีฐานะยากจน ที่เดือดร้อนได้รับผลกระทบ รวม 530 ครัวเรือน 1,397 คน ซึ่งการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลกกตูมในวันที่ 13 ก.ย.64 มีมติเห็นชอบห้ามประชาชนเดินทางเข้า-ออก ในพื้นที่บ้านนาหินกอง หมู่ 8 และบ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ 16 ตำบลกกตูม เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 13-20 ก.ย.64 หรือจนกว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะดำเนินการสอบสวนโรคแล้วเสร็จ