ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศนำเข้าโมเดอร์นา 8 ล้านโดสปี 65 ใช้ฉีดกระตุ้นภูมิ

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์ลงเฟซบุ๊กเมื่อวันอังคาร (14 ก.ย.) ประกาศความร่วมมือกับแซดพี เทอราพิวติกส์ บริษัทลูกของ ซิลลิค ฟาร์มา เพื่อนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่บริษัท โมเดอร์นา อิงค์ จากสหรัฐพัฒนา จำนวน 8 ล้านโดส สำหรับการฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันในปี 2565

โพสต์ดังกล่าวระบุต่อไปว่า วัคซีนโมเดอร์นาจำนวนดังกล่าวจะทยอยนำเข้ามาได้ในไตรมาส 1 ของปี 2565 จนถึงไตรมาส 3 ของปีเดียวกัน

ยืนยันปลอดภัย-ประสิทธิภาพสูง

นายนิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แถลงผ่านโพสต์ดังกล่าวว่า วัคซีนโมเดอร์นา ที่เป็นชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูง

“วัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ลงนามสัญญานำเข้ามาเป็นวัคซีนตัวเลือกชนิดที่ 2 โดยเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อจากการทดลองทางคลินิกในระยะที่ 3 สูงถึง 94.1% อาการข้างเคียงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ เช่น อาการปวดเล็กน้อยถึงปานกลาง การแพ้รุนแรง พบประมาณ 2.5 ราย ต่อ 1 ล้านโดส หรือรายงานการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบของวัคซีนชนิด mRNA พบได้น้อย อยู่ที่ 12 ราย ต่อ 1 ล้านโดสในประเทศสหรัฐอเมริกา และส่วนมากสามารถรักษาได้” นายนิธิ ระบุ ผ่านเพจโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

นายนิธิ ระบุต่อไปว่า วัคซีนของโมเดอร์นา ยังกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 สายพันธุ์เบตา แกมมา และเดลตา ได้สูงสุดถึง 32, 43.6 และ 42.3 เท่าตามลำดับ

เริ่มจองตุลาคม

การกระจายวัคซีนนั้น นายนิธิ ระบุว่า จะจัดสรรให้กับ “กลุ่มองค์กรนิติบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงสถานพยาบาล ตลอดจนกลุ่มเปราะบางทางสังคมที่เคยได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มจากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นกลุ่มแรกก่อน” และจะเปิดให้องค์กรนิติบุคคลประเภทต่างๆ จองวัคซีนในเดือน ต.ค. นี้ ส่วนราคาที่รวมค่าประกันภัยคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนจะเปิดเผยเร็วๆ นี้

ส่วนการจัดสรรวัคซีนให้กลุ่มต่างๆ ในประเทศครั้งแรก จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือน ก.พ. ถึงต้นเดือน มี.ค. ปีหน้า