ด่วน กองทัพบก แจงเคลื่อนย้ายกำลังพล

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 64 สำนักงานเลขานุการกองทัพบกแผนกแถลงข่าว กองประชาสัมพันธ์ ออกเอกสารแถลงการเคลื่อนย้ายกำลังพล

โดยระบุว่า กองทัพบก กำหนดแจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ ของกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน โดยกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2

เพื่อออกทำการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ประจำปี 2564 ณ พื้นที่ฝึกศูนย์การทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรี (ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ของ cv-19)

กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2เคลื่อนย้ายกำลังพลไปพื้นที่ฝึกศูนย์การทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรี

กำหนดเคลื่อนย้าย ในวันที่ 14 ก.ย. 64 เวลา 05.00 น. เคลื่อนย้ายทางรถยนต์และทางรถไฟจาก กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 ถ.ทหาร สี่แยกประดิพัทธ์ ย่านสินค้าพหลโยธิน ถ.พหลโยธิน ถ.เลี่ยงเมืองสระบุรี สี่แยกพุทธบาท จ.สระบุรี

“อย่าตระหนก” กองทัพบกแจงเคลื่อนย้ายกำลังพลกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2เคลื่อนย้ายกำลังพลไปพื้นที่ฝึกศูนย์การทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรี

ปลายทาง พื้นที่ฝึกศูนย์การทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรี และเคลื่อนย้ายกลับ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 ตามเส้นทางเดิม ในวันที่ 17 ก.ย. 64 ถึงที่หมายภายในเวลาประมาณ 20.00 น.