พิจิตร อ่วม มวลน้ำป่าไหลทะลัก พนังกั้นพังทลาย เข้าท่วมแล้ว 5 อำเภอ

พิจิตร อ่วมหนัก น้ำท่วมหลายแห่ง อำเภอทับคล้อ มวลน้ำป่าไหลทะลัก เข้าชุมชนเทศบาลตำบลทับ ประชาชน พระสงฆ์สามเณร เร่งกั้นกระสอบทราย

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานจากจ.พิจิตร ว่าหลังจากที่ ฝนตกหนักต่อเนื่องกันหลายวันทำให้ เกิดน้ำท่วม 5 อำเภอ ประกอบไปด้วย อ.วังทรายพูน อ.วชิรบารมี อ.สามง่าม อ.ทับคล้อ อ.สากเหล็ก รวม 4 ตำบล 13 หมู่บ้าน 2 ชุมชน ทำให้สถานที่ราชการ โรงเรียน บ้านเรือนที่พักอาศัย และพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายบางส่วน และยังไม่ได้รับรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

โดยเฉพาะอ.ดงเจริญ ม.1 ต.ห้วยพุก พบพนังกั้นน้ำบริเวณคลองบอระเพ็ดต.ห้วยพุก พังเสียหาย ทำให้น้ำทะลักท่วมบ้านราษฎร ม.1 ต.ห้วยพุก โรงเรียนห้วยพุก วัดห้วยพุก ทางอบต.ห้วยพุก จึงได้นำแบ๊คโฮและเครื่องมือดำเนินการซ่อมพนังกั้นน้ำเรียบร้อย

ในส่วนอ.ทับคล้อ น้ำป่า ที่ไหลมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ไหลผ่าน บริเวณคลองวังแดงทะลักเอ่อล้นเข้าท่วม ในเขตเทศบาลต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โดยมีสถานที่สำคัญได้รับผลกระทบหลายแห่ง ได้แก่ วัดมงคลทับคล้อพระอารามหลวง น้ำท่วมศาสนสถานและบริเวณลานวัด พระสงฆ์และสามเณรช่วยกันสูบน้ำ พร้อมทั้งได้จัดเรียงแนวกระสอบทรายป้องกัน

นอกจากนี้น้ำป่ายังไหลบ่าเข้าท่วมในเขตชุมชนตลาดใต้ มวลน้ำได้เอ่อล้นเข้าท่วมบริเวณบ้านเรือนประชาชน ที่พักอาศัย อยู่จำนวน กว่า 50 หลังคาเรือน ประชาชนในพื้นที่เตรียมความพร้อม เก็บของขึ้นที่สูงเพื่อ รอรับน้ำที่อาจจะเพิ่มขึ้นในเร็ววันนี้

ในส่วนของศาลเจ้าพ่อทับคล้อ ซึ่งเป็น จุดศูนย์รวมของคนไทยเชื้อสายจีน ในพื้นที่อำเภอทับคล้อ มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วม ได้รับผลกระทบในการดำเนินชีวิตของประชาชน เด็กในพื้นที่ต่างไปเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานโดยในพื้นที่ดังกล่าว เคยถูกน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมเป็นประจำ ในช่วงฤดูน้ำหลาก